ศูนย์บ่มเพาะ

logo

"ฝึกการเรียนรู้ ฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์"

ความเป็นมาและความสำคัญ

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดำเนินการ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นำเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว

 

เปิดรับสมัครแล้ว

ขอเชิญผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เพื่อรับคำปรึกษา รับข้อมูลข่าวสารการเขียนแผนธุรกิจ รับการฝึกอบรม และเพื่อของบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นความจำนงได้ที่งานศูนย์บ่มเพาะฯ ตามวันและเวลาทำการ

 

ธุรกิจศูนย์บ่มเพาะ

ท้องม้วนข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวเหนียวคอนโด

โดนัดจิ๋วธัญพืช, แซนวิช

Graphic Design Club

บริการวาดภาพ สวยสมราคา

ขนมไทย

มีประโยชน์ แถมอร่อย

เห็ดปะการังทอดอบกรอบ

อร่อยถูกปาก ราคาถูกใจ

เวลาทำการ

  • เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
  • เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
  • เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ข้อมูลการติดต่อ

  • โทรศัพท์ : 074253231

ที่ตั้ง

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok