การแต่งกาย

ชุดแบบฟอร์ม ระดับ ปวช.

ชุดช็อปสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.

ชุดแบบฟอร์ม ระดับ ปวส.

ชุดฟอร์มสาขา ปวส.

ชุชุดแบบฟอร์มนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok