2566-08-05 โครงการ ชัดเจนกับกยศ.

กิจกรรม 5 สิงหาคม 2566 486

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการ ชัดเจนกับ กยศ. สำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์พิมพ์ชนก ณ พัทลุง ผู้อำนวยการ และอาจารย์พัชรี ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครองและผู้แทนโดยชอบธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลงนามเซ็นสัญญาตามระเบียบของ กยศ.

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok