2566-07-29 โครงการ Pre Tourist Guide

กิจกรรม 29 กรกฎาคม 2566 280

สาขาการท่องเที่ยวจัดโครงการ Pre Tourist Guide ศึกษาดูงานเส้นทางมัคคุเทศก์ เส้นทางภาคใต้ 29-30 ก.ค 66 โดยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ พร้อมได้ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวจริง

โพสต์กิจกรรม : https://www.facebook.com/Tourism.ANW/posts/pfbid021FHPk9JP4SC1zB9JyEqtGCTpKLbsKYonUxzR15JavqYRMLdfGKLm1GWhHLBzVeQvl

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok