2566-07-28 ถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรม 28 กรกฎาคม 2566 399

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โดยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) และวัดควนลัง นำโดย อาจารย์อาพร มณีนิล และอาจารย์ปรมา มุณีส้อย พร้อมกับตัวแทนนักศึกษาระดับปวส.  และ วัดหงษ์ประดิษฐาราม (วัดคอหงษ์)  นำโดย อาจารย์ธัญนันท์  ลาสุนนท์  อาจารย์ชุมพล  ใจศิลป์ อาจารย์กันต์กมล รอดภัย อาจารย์นิรมล  พรหมบุญทอง อาจารย์นุชนาฎ  สังข์บริสุทธิ์  พร้อมกับนักเรียนระดับปวช. และนักศึกษาระดับปวส. จำนวน 120  คน

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok