2566-07-26 โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ

กิจกรรม 26 กรกฎาคม 2566 416

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมกับชมรมวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการและชมรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ และโครงการปลูกป่าโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นโกงกาง 1,000 ต้น  และกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปู  มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ณ ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1nlf1Ejr0kGPcDrbXlIbp68ovcWmkD2z_?usp=sharing

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok