อยากเก่งภาษา มาเรียนภาษากัน!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 เมษายน 2566 879

อยากเก่งภาษา มาเรียนภาษากัน!! เราพร้อมปรับพื้นฐานให้น้องๆสู่การเป็นมืออาชีพ เน้นเรียนสนุกและสื่อสารในสถานการณ์จริงได้ 

สาขาภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปวช. 
สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ หลักสูตรปวส.

เรียนรู้ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี  พร้อมห้องปฏิบัติการ Sound Lab ห้อง Internet เฉพาะ และห้องมัคคุเทศก์ 

รับสมัครเรียนทุกวัน  
มีบริการหอพัก 
กองทุนกยศ. 
ผ่อนชำระได้

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok