นักเรียนระดับชั้นปวช.3/4 และปวช.3/5 จัดโครงการ อ.น.ว. วิชาการบริการชุมชน English & Chinese for Merchant

ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2566 564

posts

???นักเรียนระดับชั้นปวช.3/4 และปวช.3/5 จัดโครงการ อ.น.ว. วิชาการบริการชุมชน English & Chinese for Merchant โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ที่มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพค้าขาย ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok