2566-03-24 พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ปวส.รุ่นที่ 38 (วท.รุ่นที่11)

กิจกรรม 24 มีนาคม 2566 181

วันที่ 24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565  โดยรับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ทุกคนจ้า

ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1EdoAaY6PZwBeYEX0X38MZCZwQl_ucibY?fbclid=IwAR3xwhjtGHuAO06nj_2-omnLeTMTQvIDFIjsZVOrHJp-HlFV4ZM2WPlzLpE

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok