2566-02-04 โครงการค่ายแสงหนึ่งคือรุ้งงาม

กิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ 2566 252

posts

?✨ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวินัยและความประพฤตินักเรียน จัดโครงการค่ายแสงหนึ่งคือรุ้งงามนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 โดยพระวิทยากร พระครูโสภณนิโครธารักษ์ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม จังหวัดสงขลา

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok