2566-02-17 โครงการปัจฉิมนิเทศและน้องส่งพี่ (นักเรียนปวช.3 รุ่นที่ 46 และนักศึกษาปวส.2 รุ่นที่ 38)

กิจกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2566 191

posts

??? วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและน้องส่งพี่ ให้กับนักเรียนปวช.3 รุ่นที่ 46 และนักศึกษาปวส.2 รุ่นที่ 38
โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์ ผู้จัดการ
ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์ กรรมการบริหาร
และอาจารย์พิมพ์ชนก ณ พัทลุง ผู้อำนวยการ
กล่าวแสดงความยินดีและคำอวยพรให้กับนักเรียนปวช.3 และนักศึกษาปวส.2
.
และศิษย์เก่ารุ่นพี่พบรุ่นน้อง จากกองบิน 56 พูดสร้างแรงบัลดาลใจในหัวข้อ ชีวิตลิขิตได้
พันจ่าอากาศตรี ภคภัทร มณีวรรณ
พันจ่าอากาศตรีหญิง สุจิตรา ชุมเชื้อ
จ่าอากาศเอก อนรรฆ คชสาร
จ่าอากาศเอก เกรียงไกร หนูยิ่ง
.
ช่วงท้ายของกิจกรรมพบการแสดงต่างๆของรุ่นน้อง กิจกรรมบูมสาขาและ ประกวด Cover dance

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1E2n6n11E32KRgUzp9YbN__B28t4xNzur?fbclid=IwAR2Fv41l8Zxk09Nv_Ghthe5E6CI8GKWX4KrUved4o1J_yytNFkFEC9WDX7M

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok