สาขาการจัดการ จัดโครงการ อนว. วิชาการบริการชุมชน ที่โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2566 174

posts

?⏰✨นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/5  สาขาการจัดการ จัดโครงการ อนว. วิชาการบริการชุมชน ด้านวิชาการ โดยให้ความรู้ด้านการบริหารเวลาและการวางแผนตนเอง ให้กับน้องๆ โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok