สาขาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ “Foreign Languages Camp”

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2566 755

posts

??#สาขาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ “Foreign Languages Camp” ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปวช.2  โดยมี Mr. Barry Maskell  Mr. David Walker และคุณฐิติพร ปิติภูมิพงศ์ จากสถาบันสอนภาษา Open Learning Center (OLC) เป็นผู้ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok