2566-09-01 คณะกรรมการจากคุรุสภาและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ามานิเทศการสอนอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

กิจกรรม 1 กันยายน 2566 441

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจากคุรุสภาและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

  • คุณเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ กรรมการกำกับติดตามและประเมินผลฯ
  • คุณสุนันทา สุวรรณะ ศึกษานิเทศ
  • คุณสุวารี พงศ์ธีระวรรณ" ครูรางวัลเจ้าฟ้าจักรี
  • คุณวิภา ลัคนาพรวิสิฐ ผู้อำนวยการนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  • คุณวินีตา รังสิวรารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  • คุณปณิตา แสงสว่าง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เข้ามานิเทศการสอน อาจารย์สิริพักตร์ ชัยวงษา อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok