งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการ โอกาสจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม 2566 790

posts

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการ โอกาสจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ให้กับนักเรียนระดับชั้นปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2  แจกสัญญากู้ยืมเงินคู่ฉบับคืนนักเรียน นักศึกษา  โดยอาจารย์พัชรี ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีการชำระหนี้ และตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกยศ.เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ตลอดจนให้รู้คุณค่าของการชำระหนี้ เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไป

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok