เข้าใจกระแสออนไลน์ยุคใหม่ สอนการสร้างแบรนด์สร้างรายได้จริงที่สาขาการตลาด

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ

anw


การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงที่นี่ที่เดียวให้คุณมากกว่าคำว่า "การศึกษา"


เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566
แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

anw

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562

รายละเอียด
ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563

รายละเอียด
ปวส.

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok