ทุกการเดินทาง มอบประสบการณ์ให้เราเสมอ (สาขาการท่องเที่ยว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน 2566 311

เรียนรู้ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เน้นความทันสมัยของเนื้อหาในแบบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ความเข้มข้นทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติงาน ได้ฝึกปฏิบัตินำเที่ยว ณ สถานที่จริงตามเส้นทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด 

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์(สีบรอนซ์เงิน) และบัตรผู้นำทัวร์ พร้อมเรียนรู้งานบริการบนเที่ยวบินกับเครื่องบินจำลองมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566 แล้ววันนี้

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok