คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้รับรางวัลจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 656

posts

?สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช✨

อ.รัศมิมาน สัตยารักษ์
ครูดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกาษา

อ.ชุมพล ใจศิลป์
ครูดีเด่นด้านนวัตกรรมและวิจัย

อ.พรนิต ศิริเดช
ผู้บริหารดีเด่น

อ.ชุติมา กาญจนมุณีย์
ครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

อ.วัฒนา พรหมจรรย์
ครูดีเด่นด้านการสอน

อ.สุกัญญา ขุนราช
ครูดีเด่นด้านกิจกรรม

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok