2567-06-08 งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรม 8 มิถุนายน 2567 447

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์พิมพ์ชนก ณ พัทลุง ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พัชรี ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1ETzwkm9KO7Ay7MHTHyD1Bb15An_oNFmz?usp=sharing

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok