ผู้บริหารและคณาจารย์รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชน เนื่องในโอกาสวันครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม 2567 819

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณาจารย์ที่ทำชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนโดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธาน และขอแสดงความยินดีทุกท่าน ได้แก่

 • อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์  ผู้จัดการ
  • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์
 • อาจารย์อำภา อ่อนทอง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
  • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 • อาจารย์วัฒนา พรหมจรรย์ หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
  • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 • อาจารย์รุ้งมณี พันธุ์พฤกษ์ชาติ หัวหน้าสาขาการจัดการ
  • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 • อาจารย์อินทิรา หมาดทิ้ง สาขาภาษาต่างประเทศ
  • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 • อาจารย์สุกัญญา สว่างนิพันธ์ หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชน 

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok