2567-01-11 โครงการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย สาขางานภาษาต่างประเทศฯ

กิจกรรม 11 มกราคม 2567 650

สาขาภาษาต่างประเทศ (ปวช.) และสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ปวส.) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  (11-13 ม.ค. 2567) จุดมุ่งหมายสู่กัวลาลัมเปอร์ ศึกษาสถาปัตยกรรมของเมืองปุตราจาย่า มัสยิดปุตรา  สะพานซาโลม่า ตึกแฝด จัตุรัสเมอร์เดก้า สถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด คาเมรอนไฮแลนด์ เเละ Universiti Malaya โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและรูปแบบการเรียนของมหาวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/hatyaiamnuaywit/posts/pfbid02SAnDHWgCDAuuLZYyL4ms8R9nxEuCkAb5iiqGa1ZLKNDPHoZQA6FTCP2e5QqDtiRvl?__cft__[0]=AZWV8dTECdOztcnaP1ZS9PNlLo55AYZINy32JNwAEatEoRetdGLRKyANdbflHC-fvcaHNT6h88ZriN05mR_laDrhCp467MZBbq-tMBw1VAW8X1Kc_vnenF5S0yNnn5VttnfWbYAXZyoRBZYfsOqc85TWD1GrdC84UZT1AUNpb0mH4D7voNiPMiU1hDXtBAFdlqE&__tn__=%2CO%2CP-R 

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok