สาขาบัญชี คว้ารางวัล ในการแข่งขัน โครงการทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 13

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 สิงหาคม 2566 440

ขอแสดงความยินดีกับสาขาบัญชี คว้ารางวัล ในการแข่งขัน โครงการทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 13  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ANW.1

  • นายรัชพล เสือชาวป่า
  • น.ส.กนกวรรณ อ่อนรักษ์
  • น.ส.ชนาภา วงค์ล้อม

รางวัลชมเชย ทีม ANW.2

  • นายธนกฤต สวนทอง
  • น.ส.อรอนงค์ ไข่ทองแก้ว
  • น.ส.เพชรบูรพา วรรณวงค์

ดูแลและฝึกซ้อมโดย

  • อาจารย์วัชรี ศิริรังษี
  • อาจารย์อำภา อ่อนทอง
  • อาจารย์เอกชัย วุ่นซิ่ว

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok