สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการ MOU กับ ม.หาดใหญ่ หัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 กุมภาพันธ์ 2566 180

posts

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ MOU กับ ม.หาดใหญ่ ระดับปวส.2 โดย อ.นธี  เหมมันต์ จากม.หาดใหญ่. หัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok