งานฝึกงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

logo

"ฝึกการเรียนรู้ ฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์"

สถานประกอบการ

{module แผนที่ - สถานประกอบการ}