องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ณ โรงอาหาร 3 อาคาร Learning center วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์