ขอแสดงความยินดี เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายปธานิน ชูสินโท นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาการท่องเที่ยว รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่ เยาวชนดีเด่น ด้านการเรียน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

01

02