วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน ทองม้วนอาหญิง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับ

  • น.ส.นันท์นิชา ฉัฐพิพัฒน์ ปวช.3
  • น.ส.ปุณณิศา นนท์ทอง ปวช.2

ดูแลและให้คำปรึกษาชิ้นงานโดย อ.ธิดา คู่มณี หัวหน้าสาขาการตลาด และ อ.จันจิรา หนูคง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/XLcNPBTTJKk9lQgs2