16 มกราคม 2561  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูดีเด่น อาจารย์วัฒนา พรหมจรรย์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องใน วันครู ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/Yb563cd134VOIaFh1