ขอแสดงความยินดี กับนายธนยศ บุญชู และ น.ส.สุริยาภรณ์ นุ่นแก้ว ชั้นปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ประเภททีม) ควบคุมโดย อาจารย์นรินทร์ บิลสัน และ อาจารย์ทรงวุฒิ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง ในงานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาลัยรัตภูมิ)

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/lowsSvi03R80Rnls1