ขอแสดงความยินดีกับคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดีและดีมาก จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัฒกรรม สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จ.สงขลา วันที่ 20 ต.ค. 2560

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/BLTHONBt9h2RmTjd2