ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บุญสิตา บุญรัตน์ ปวช.3 สาขาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ในหัวข้อ เยาวชนไทยกับเทคโลโนยีสมัยใหม่ กับประเทศไทยวันนี้ ยุค 4G ไทยแลนด์ 4.0 และ น.ส. น้ำทิพย์ นพรัตน์ ปวช.3 รับรางวัลชมเชย ในงาน OPEN HOUSE HU & HATYAI FAIR ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่