ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน ในโครงการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (17 สิงหาคม 2560)

  • น.ส.กนกวรรณ สุวรรณรัตน์ ปวช.3/9 สาขาภาษาต่างประเทศ
  • น.ส.สุภรางศุ์รัตน์ แซ่โอ้ว ปวช.3/7 สาขาภาษาต่างประเทศ