ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติปิติ มอบโดยคุณภาณี ปิติเจริญกิจ และคุณสิทธิพร ปิติเจริญกิจ

  • น.ส.สุภาวดี ขุนรอด ปวช.2/7 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  • น.ส.จิราวรรณ อินทจันทร์ ปวช.3/5 สาขาวิชาการบัญชี
  • น.ส.สุจิตรา วังชัยศรี ปวช.3/5 สาขาวิชาการบัญชี
  • น.ส.ดวงเดือน สระทองดี ปวช.3/10 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ บริษัท ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/vq5UiCSWRVBa4LVJ7