รับสมัครเรียนแล้ววันนี้ หลักสูตรปวช./ปวส. กู้กยศ. ผ่อนชำระได้ มีบริการหอพัก โทร 081-5410048 และ 074-253231-2 รายละเอียดการรับสมัคร