วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจะจัดคอนเสิร์ต "เพลงของพ่อ" ร้อยเรียงเสียงประสาน โดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ณ หน้าอาคารปณีตาสแควร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

ซื้อบัตร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 074-425247-8 / www.pprep.ac.th / facebook

*** รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิพระดาบส