posts

?❤️ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต และอาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์ ผู้จัดการ  ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนัก โดยสนับสนุนทุนช่วยเหลือ ในโครงการแบ่งฝันปันรัก นักเรียน จำนวน 14 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท