posts

?✨ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เข้ารับทุนการศึกษาโดยมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริษัทชูเกียรติ จีดับบลิว จำกัด

?นางสาวรพิชา รสพี ปวช.2/2
?นางสาวพัทธนันท์ นวลปาน ปวช. 2/2
?นางสาวอรัชพร บุกขุมเหม ปวช.3/6
?นางสาววีรวรรณ ขวัญทอง ปวช.3/6

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณบริษัทชูเกียรติ จีดับบลิว จำกัด ที่มอบโอกาสและสนับสนุนนักเรียนสำหรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ ??