posts

?#อำนวยวิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้
(และขยายวันรับสมัคร วันจันทร์-วันอาทิตย์ เริ่ม 15 ม.ค.66)
?ระดับ ปวช. (รับผู้จบม.3)
?สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศิลปะ กราฟิกดีไซน์)
?สาขาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เกาหลี)
?สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
?สาขาการตลาด
?สาขาการบัญชี
?ระดับ ปวส.(รับผู้จบม.6และปวช.3ทุกสาขา)
?สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
?สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
?สาขาการจัดการ
?สาขาการท่องเที่ยว
?สาขาการตลาด
?สาขาการบัญชี
.............................................
?#หลักสูตรปวช.รับชุดนักเรียนฟรี(มูลค่า900บาท) ทันทีที่สมัคร
?#ขออยู่ห้องเดียวกับเพื่อนได้
?#ไม่สอบเข้า
?#ไม่ใช้คะแนนใดๆยื่น
?#ผ่อนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
?#กู้กองทุนกยศ.ได้
?#มีหอพักบริการ
?#มอบตัวก่อนรบ.ตัวจริงยื่นภายหลังได้
สอบถามข้อมูล Inbox เลยน้าา
? 074-253231-2/081-4169144