ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หลักสูตร ปวช. ทุกประเภทสาขา ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาทุนเรียนดีตลอด 3 ปี จำนวน 77 คน รวมมูลค่าทุน 2,448,352 บาท

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเซ็นสัญญาทุนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อาคารปวส. ชั้น 1 ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 - 12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ส่วนงานรับสมัคร 074-253231 ต่อ 161 / 081-4169144