เมื่อเราเปลี่ยนนิยามใหม่ เด็กสายอาชีพ ในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน...จะเป็นอย่างไร ถ้าเด็กสายอาชีพ ไปไกลระดับประเทศ เพราะเราทำได้.. สายอาชีพมีดี เด็กอำนวยวิทย์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เรากล้าการันตีในความสำเร็จ เปิดรับสมัครเรียนทุกวัน ทั้งหลักสูตรปวช.และปวส. สถาบันในเครือมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หลักสูตรปวช.

รับผู้จบม.3 และโอนย้ายสถาบัน

 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ภาษาต่างประเทศ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การตลาด
 • การบัญชี

หลักสูตรปวส.

รับผู้จบม.6 /ปวช.3 /และโอนย้ายสถาบัน

 • การจัดการทั่วไป
 • การท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีบริการหอพักสำหรับนักเรียนต่างจังหวัด สอบถามข้อมูลรับสมัคร 074-253231-2 /081-4169144

การันตีผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลปี2560

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล