กำหนดการ นักเรียน ปวช.1


15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

 • รับเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนที่มอบตัวเรียบร้อยแล้ว 

1 พฤษภาคม 2561

 • ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนรอบแรก
 • แต่งชุดนักเรียน
 • นำเงินมา 70 บาทมาด้วยค่ะ

7 พฤษภาคม 2561

 • ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนรอบ 2
 • แต่งชุดนักเรียน
 • นำเงินมา 70 บาทมาด้วยค่ะ

15 พฤษภาคม 2561

 • แต่งกายชุดพละ
 • (เช้า) ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.1/ กิจกรรมสันทนาการ (ละลายพฤติกรรม)
 • (บ่าย) รับบัตรนักเรียน/รับหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

17 พฤษภาคม 2561

 • นักเรียน ปวช.1 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

26 พฤษภาคม 2561

 • (เช้า) ประชุมผู้ปกครอง ปวช.1

 

กำหนดการ นักเรียน ปวส.1


1 พฤษภาคม 2561

 • ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนรอบแรก
 • แต่งชุดนักเรียน

7 พฤษภาคม 2561

 • ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนรอบ 2
 • แต่งชุดนักเรียน

24 พฤษภาคม 2561

 • ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ปวส.1
 • จำหน่ายสมุดและหนังสือ
 • รับบัตรนักเรียน
 • นักเรียน ปวส.1 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

 

สอบถามเพิ่มเติม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โทร.074-253231-2 โทรสาร 074-360080