ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หลักสูตร ปวช. ทุกประเภทสาขา ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตาทุนเรียนดีตลอด 3 ปี จำนวน 55 คน รวมมูลค่าทุนกว่า 1,500,000 บาท