วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์รับบริจาคเสื้อผ้าและชุดนักเรียนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยจังหวัดสกลนครซึ่งขาดแคลนจำนวนมาก สามารถบริจาคได้ทั้งชุดใหม่และชุดที่สภาพดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพจาก BRIGHT TV