ด่วน !!!

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับชั้น ปวช. ที่สนใจจะกู้กองทุน กยศ. มีเหลืออีก 18 ทุน ใครสนใจมาขอรับเอกสารยื่นกู้ได้ที่ห้องกิจการนักเรียน ภายใน วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ค. 2560 นี้