วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระปริยัติกิตติคุณ (มงคล ธมฺมรกฺโข) อดีตเจ้าอาวาส รูปที่ 3 ของวัดมหัตตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ใน และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กู้ชาติรวมแผ่นดินไทย ขนาดเท่าองค์จริง รวม 2 องค์ ในงานบุญประจำปี 2560 ทำบุญเดือนห้า ห่มผ้าพระนอนศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่อันดับสามของโลก ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ในระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.ที่จะถึงนี้