เปิดจินตนาการด้านศิลปะที่มีอยู่ในตัวคุณ ชมผลงานนักเรียน ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

  • งานออกแบบ
  • วาดเส้น
  • จิตรกรรม
  • ทัศนมิติ
  • องค์ประกอบศิลป์

การันตีคุณภาพด้วยผลสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กดเพื่อชมสไลด์