ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ได้รับเลือกเป็นนักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2566 312

ขอแสดงความยินดี ต่อท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2566  โดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok