2567-02-15 โครงการปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมน้องส่งพี่

กิจกรรม 15 กุมภาพันธ์ 2567 671

วิทยาลัยฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมน้องส่งพี่ ให้กับนักเรียนปวช.3 รุ่นที่ 47 และนักศึกษาปวส.2 รุ่นที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก

  • ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน (ผู้รับใบอนุญาต)
  • ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่)  
  • อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์ (ผู้จัดการ)
  • อาจารย์พิมพ์ชนก ณ พัทลุง (ผู้อำนวยการ) และ
  • ศิษย์เก่าคุณนฤเบศ ศิริวัฒน์

ได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้กับนักเรียนปวช.3 และนักศึกษาปวส.2 ที่จบการศึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1zHC3vy77un3IBazGc5XWMDIJ3hBIeUgl?fbclid=IwAR0FaQm9lu0IpVuRaz77vWpgj3JnBJmA2_j-a6pO4VkIqGDkAVhs9jsLXLc

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok