นักศึกษา ระดับปวส. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอรายการนำเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 สิงหาคม 2566 446

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ระดับปวส. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอรายการนำเที่ยว  Continued care for  health and safety best route travel  ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการ  การท่องเที่ยว : มูลค่าสูงและการดูแลสุขภาพความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา

ประเภททีม

  • นางสาวสลิลพร    แซ่ล้ำ    
  • นางสาวอรนันต์   ชมภูรักษ์
  • นางสาว นลินี จันทร์หอม

อาจารย์ผู้ควบคุมและการฝึกซ้อม

  • อาจารย์ปวริศ    จันทร์ศรี
  • อาจารย์ภฤศยศ   จิตต์สัมพันธ์

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok