สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใช้หลักการทฤษฏีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุคก์กับกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการด้วยภาษาโปรแกรมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สอนด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยที่สุด ชำนาญทั้ง Software และ Hardware ใช้ระบบ Hybrid ในการสร้าง Application พร้อมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์และเว็บไซค์ เช่น Smartphone Tablet ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android iOS Windows MacOS และอื่น ๆ ที่ทันสมัย

รายละเอียด